Quantcast
Channel: Izdavaštvo
Browsing latest articles
Browse All 3 View Live

Povijest izdavačke djelatnosti

Fra Matija Divković označio je nastanak bosanskohercegovačke književnosti na pučkom jeziku, a Ivan fra Franjo Jukić začetnik je periodične publicističke djelatnosti Od dolaska u Bosnu do danas,...

View ArticlePeriodične publikacije bosanskih franjevaca u prošlosti

Povijest periodičnih publikacija franjevaca Bosne Srebrene započinje sredinom XIX. stoljeća. Godine 1850. fra Ivan Franjo Jukić (1818.–1857.) pokrenuo je časopis Bosanski prijatelj , koji je ujedno i...

View Article

Periodične publikacije danas

Bosna Srebrena, službeno-informativno glasilo Provincije, izlazi, s kraćim prekidom, od 1942. Izdavač Franjevački provincijalat. Izlazi 4 puta godišnje. Svjetlo riječi, pučki list pokrenut 1983.,...

View Article
Browsing latest articles
Browse All 3 View Live